EXIA

Thức ăn tôm định hướng hiệu suất

EXIA là kết quả của nghiên cứu sâu rộng và kinh nghiệm hàng thập kỷ xây dựng công thức thức ăn cho tôm hiệu suất cao. Thức ăn cho tôm hướng đến hiệu suất của chúng tôi được chế tạo tỉ mỉ để cung cấp dinh dưỡng tối ưu, đảm bảo tôm của bạn phát triển mạnh. Chúng tôi cung cấp cho bạn sự lựa chọn hoàn chỉnh về thức ăn chất lượng hàng đầu và các giải pháp dinh dưỡng thông minh, giúp bạn đạt được kết quả kinh tế tốt nhất phù hợp với môi trường và điều kiện canh tác đặc biệt của bạn.

Những lợi ích

 • Các thành phần dinh dưỡng tối ưu

 • Thích nghi với từng giai đoạn tăng trưởng

 • Tối đa hóa kết quả sản xuất

   Tôm của bạn được hưởng lợi như thế nào từ EXIA?

   Các thành phần dinh dưỡng tối ưu

   Thức ăn EXIA được thiết kế để cải thiện các thông số sản xuất thông qua việc bổ sung các thành phần dinh dưỡng tối ưu phù hợp với nhu cầu cụ thể của tôm.

   Thích nghi với từng giai đoạn tăng trưởng

   Thành phần dinh dưỡng và kích cỡ viên được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn tăng trưởng của tôm và các điều kiện nuôi khác nhau.

   Tối đa hóa kết quả sản xuất

   EXIA cung cấp nhiều lựa chọn về phạm vi: từ dinh dưỡng tối đa, thức ăn hiệu suất cao được thiết kế để tối đa hóa tốc độ tăng trưởng đến thức ăn được thiết kế để đạt hiệu quả cao và tối ưu hóa chi phí sản xuất.

   Kết quả đã được chứng minh trong các điều kiện nuôi trồng khác nhau.