EXIA MAXIO boost feed for shrimp

EXIAMaxio Boost

Đối tượng nuôi

Nhãn hàng

Giai đoạn

Phân loại​

Thượng hạng​Tăng trọng

Đặc Điểm Sản Phẩm

Exia Maxio Boost là dòng thức ăn thiết kế để tạo ra sự tăng trưởng đột phá, giúp tôm đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất.

  • Công thức hoàn chỉnh và ưu việt dành cho nhiều mô hình nuôi thâm canh, hướng tới tối ưu hóa chỉ số FCR.

  • Nguyên liệu tươi và chọn lọc, có thể truy xuất đầy đủ được cả về góc độ an toàn và dưỡng chất.

  • Tăng cường dinh dưỡng và phụ gia chức năng giúp tôm tăng trưởng nhanh hơn.

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm