Blue Impact

Đang dần biến đổi ngành nuôi cá

Chất xúc tác thúc đẩy sự thay đổi

Dòng thức ăn Blue Impact của chúng tôi hoạt động như một chất xúc tác thúc đẩy sự thay đổi, khi chúng tôi sử dụng bền vững dựa trên khoa học để lựa chọn các thành phần có tác động thấp hơn đối với hành tinh của chúng ta.

Nội dung này yêu cầu sự đồng ý của cookie
  1. Cookies thống kê

  2. Cookie tiếp thị

Tại sao bạn nên chọn Blue Impact?

Khi nói đến nuôi trồng thủy sản, thức ăn bạn sử dụng chiếm trách nhiệm khoảng 80% của dấu chân môi trường. Các giải pháp thức ăn Blue Impact của chúng tôi là chìa khóa quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi.

Điều quan trọng là chúng ta tất cả phải đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững. Thức ăn Blue Impact tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nguyên liệu thủy sản hiếm và chọn lựa nguyên liệu lành mạnh và tái tạo, với dấu chân carbon tối thiểu.

BioMar cam kết sử dụng bền vững dựa trên khoa học để chọn lựa những thành phần giảm thiểu tác động lên hành tinh, với lợi ích cho hoạt động nuôi trồng của bạn.

Chúng tôi ưu tiên giới thiệu những thành phần mới có chất dinh dưỡng mà không cạnh tranh với nguồn thực phẩm của con người. Khi bạn chọn lựa chế độ ăn Blue Impact, bạn đang tích cực đóng góp vào một tương lai bền vững hơn cho tất cả chúng ta.

Chuyến hành trình của bạn màu xanh

  • Đảm bảo vị trí của bạn trên kệ hàng

  • Đạt được mục tiêu khí hậu của bạn

  • Mang tư duy vòng tròn vào nông nghiệp của bạn

Các Tham Số Tác Động của BioSustain là gì?

Các Tham Số Tác Động của BioSustain cung cấp cho bạn một phạm vi toàn diện về những tác động môi trường quan trọng nhất từ sản xuất thức ăn.

Đi đến Impact Parameters