Giải Pháp Thức Ăn

Dòng thức ăn Blue Impact hoạt động như một chất xúc tác thúc đẩy sự thay đổi khi chúng tôi sử dụng tính bền vững được áp dụng, dựa trên cơ sở khoa học để chọn lọc các thành phần có tác động thấp hơn đến hành tinh của chúng ta.

Tìm hiểu thêm

Chương trình SmartCare của BioMar là một loạt các giải pháp thức ăn chức năng đã được chứng minh trên toàn cầu dành cho các loài thủy sản.

SmartCare là một chương trình bổ sung giúp người nuôi cá giải quyết những thách thức hàng ngày gặp phải trong hoạt động nuôi trồng thủy sản của họ.

Tìm hiểu thêm

LARVIVA cung cấp đầy đủ các loại thức ăn dành cho trại giống được thiết kế riêng cho cá và tôm.

Nó được phát triển đặc biệt để tối đa hóa sự thành công của các hoạt động trong trại giống, giúp ấu trùng của bạn có một khởi đầu mạnh mẽ, đảm bảo cá bột và hậu ấu trùng khỏe mạnh, chất lượng cao, được chuẩn bị tốt cho các giai đoạn phát triển.

Tìm hiểu thêm

ORBIT là dòng thức ăn thủy sản chuyên dụng, được chế tạo tỉ mỉ để phù hợp với công nghệ nuôi trồng thủy sản tiên tiến như Hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS).

Đó là sự lựa chọn hoàn hảo khi bạn ở trong môi trường thâm canh hoặc đang tìm cách tăng cường giảm chất thải và ổn định phân.

Tìm hiểu thêm

EXIA là kết quả của nghiên cứu sâu rộng và kinh nghiệm hàng thập kỷ xây dựng công thức thức ăn cho tôm hiệu suất cao.

Thức ăn cho tôm của chúng tôi được chế tạo để cung cấp dinh dưỡng tối ưu, đảm bảo tôm của bạn phát triển mạnh.

Tìm hiểu thêm

Phạm vi thức ăn Symbio bao gồm các nhu cầu cho ăn của tất cả các loài cá sạch hơn, cả trong sản xuất trên bờ và như những người ăn chấy trên biển.

Symbio dựa trên kinh nghiệm vững chắc về phát triển thức ăn cho một loạt các loài sinh vật biển và trọng tâm riêng của BioMar vào cá sạch hơn.