BioSustain

BioSustain làm cho tính bền vững trở nên hữu hình

BioMar hiểu rằng chúng ta cần phải chia sẻ tài nguyên tự nhiên của chúng ta với những cư dân khác trên hành tinh này. Nuôi trồng thủy sản chỉ nên chiếm phần của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng cả krill được chứng nhận và cá hoang dã, đồng thời tìm kiếm các chất dinh dưỡng thay thế không ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn của con người hoặc động vật. Điều này giúp đảm bảo rằng có một ngày mai cho chúng ta.

Chương trình và khái niệm bền vững của BioMar BioSustain™ giúp thúc đẩy việc hấp thụ các nguyên liệu thô chất lượng cao, tác động thấp trong các công thức thức ăn chăn nuôi, từ đó thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững và hải sản được sản xuất có trách nhiệm.

­

Nhấn vào dưới đây để xem các giải pháp dựa trên khoa học trong bộ công cụ bền vững của chúng tôi.

Thức ăn thủy sản rất quan trọng đối với sự phát triển có trách nhiệm của ngành nuôi trồng thủy sản, các dịch vụ Blue Impact của chúng tôi được thiết kế để từng bước chuyển đổi nuôi trồng thủy sản.

Thức ăn Blue Impact

Thông số tác động BioSustain cung cấp cho bạn thông tin toàn diện về các tác động môi trường quan trọng nhất đối với thị trường từ sản xuất thức ăn thủy sản.

Các thông số BioSustain