Tìm Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm

Định nghĩa lại thành phần thức ăn

Tại BioMar, chúng tôi cam kết đảm bảo nguồn cung nguyên liệu có trách nhiệm cho tất cả các nguyên liệu thô của chúng tôi, vì chúng chiếm hơn 95% tác động môi trường của chúng tôi và cũng có tác động xã hội đáng kể.

Chúng tôi liên tục nỗ lực thực hiện cam kết của mình để phát triển ngành thủy sản hiệu quả và bền vững, và do đó, năm nguyên tắc cơ bản của chúng tôi về nguồn cung có trách nhiệm được tích hợp vào tất cả những gì chúng tôi làm, từ bảo vệ chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm đến bảo vệ quyền con người và quyền lao động và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Chúng tôi luôn thực hiện kinh doanh với sự chính trực cao và thông qua sự hợp tác tận tâm với các bên liên quan của chúng tôi, thừa nhận rằng chúng tôi là một phần của chuỗi giá trị lớn hơn nơi minh bạch và hợp tác là chìa khóa.

Năm nguyên tắc cơ bản

1. Tiến hành kinh doanh hợp pháp và liêm chính

2. Tận tâm cộng tác và minh bạch

3. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm

4. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

5. Đề cao quyền con người và quyền lao động

Chúng tôi đang hợp tác để tái định nghĩa các thành phần thức ăn

Chúng tôi ưu tiên và đầu tư vào các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp, khách hàng và các bên khác. Chúng tôi tin rằng những mối quan hệ này là nền tảng vững chắc nhất để tạo dựng các sáng kiến đổi mới và bền vững trong ngành của chúng tôi.

Chúng tôi cũng tin tưởng vào việc chia sẻ kiến thức chuyên môn với các đối tác lành nghề và đổi mới này, và thông qua các kế hoạch hành động cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhanh chóng các quy trình bền vững đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và phát triển chuỗi giá trị.

Khi chúng tôi chung sức và kết hợp chuyên môn của mình về nguyên liệu, sản xuất thức ăn và chăn nuôi, chúng tôi có thể cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành thủy sản.

Gửi sản phẩm của bạn vào quy trình đổi mới của chúng tôi

Bạn có muốn BioMar sử dụng nguyên liệu thô của bạn trong thức ăn chăn nuôi của chúng tôi không? Hiện tại bạn có đang đưa nguyên liệu thức ăn mới ra thị trường không? Hãy gửi nó để xem xét trong quy trình đổi mới của chúng tôi.

Chính sách mua sắm toàn cầu

Chúng tôi quyết tâm mang lại cam kết liêm chính, bền vững và nhân quyền cho tất cả các giai đoạn trong chuỗi giá trị.

Đọc các chính sách của chúng tôi