Nguồn Cấp Dữ Liệu Dịch Vụ

BioMar cung cấp một loạt đầy đủ các sản phẩm thức ăn và dịch vụ được thiết kế để đảm bảo tương lai bền vững của ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản, đồng thời chúng tôi tiếp tục đổi mới để hỗ trợ sự thành công của Quý khách.

Chúng tôi tập trung hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp hải sản an toàn và ngon miệng. Chúng tôi làm điều này bằng cách sản xuất thức ăn có hiệu suất cao, an toàn, giàu dinh dưỡng và có tác động môi trường tối thiểu.

Khám Phá Giải Pháp Thức Ăn

  • Blue Impact
  • SmartCare
  • LARVIVA
  • EXIA

Chúng ta đang thay đổi thức ăn cho tương lai

Các nhà lãnh đạo thế giới đã dự đoán rằng sản lượng thủy sản sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050 mà không làm tăng áp lực lên cá hoang và đất nông nghiệp. Mặc dù có vẻ như một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng nếu chúng ta muốn có một tương lai bền vững, thủy sản không được thất bại vì nó là một nguồn thực phẩm ít tác động và giàu dinh dưỡng.

Chúng tôi cam kết giúp ngành nuôi trồng thủy sản trở thành nhà cung cấp hải sản an toàn, tốt cho sức khỏe và mang lại lợi nhuận lâu dài. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới không chỉ về hiệu quả thức ăn và hiệu suất của nó mà còn về phát triển các thành phần thức ăn có tác động thấp thông qua sự hợp tác của chúng tôi với các nhà cung cấp và viện nghiên cứu.

Dịch vụ của chúng tôi