EXIA Maxio top performance feed for shrimp

EXIAMaxio

Đối tượng nuôi

Nhãn hàng

Giai đoạn

Phân loại​

Thượng hạng

Đặc Điểm Sản Phẩm

Exia Maxio đại diện cho một dòng dinh dưỡng thông minh, được thiết kế với công nghệ cao nhất để tối đa hóa tốc độ tăng trưởng từ việc trồng đến thu hoạch. Các thử nghiệm trong các trung tâm nghiên cứu và điều kiện thương mại cho thấy Exia Maxio cải thiện tới 25% tốc độ tăng trưởng tôm mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống.

  • Công thức dựa trên một lựa chọn nghiêm ngặt của nguyên liệu thô và quy trình sản xuất cẩn thận, cung cấp khả năng tiêu hóa cao và sử dụng tuyệt vời tôm.

  • Trong điều kiện canh tác đầy đủ, Exia Maxio làm giảm hơn 20%yếu tố chuyển đổi thực phẩm, giảm tác động đến hệ sinh thái văn hóa và tạo ra lợi nhuận kinh tế lớn hơn.

  • Được thiết kế để tạo ra sự phát triển tôm nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, ủng hộ sự đồng hóa nhanh chóng các chất dinh dưỡng.

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm