Συνεργασία BioMar και Agronutris για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς εντομαλεύρων

Η BioMar και η Agronurtis υπέγραψαν μία συμφωνία μακράς συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς αλεύρων από τη μύγα «μαύρος στρατιώτης» Hermetia illucens, ειδικά για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας. Μετά από πολυετή Έρευνα και Ανάπτυξη (E&A), το εντομάλευρο αποτελεί πλέον ένα πολλά υποσχόμενο νέο συστατικό που ήδη κάνει τα πρώτα βήματα προς την ευρεία αποδοχή του. Ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο εντομάλευρων που προορίζονται για την υδατοκαλλιέργεια θα εισαχθεί στην αγορά.

«Το άλευρο της μύγας μαύρος στρατιώτης, αποτελούσε πάντοτε μια ενδιαφέρουσα προοπτική, απολύτως συμβατή με τις ιχθυοτροφές. Στο πρόσωπο της Agronurtis βρήκαμε έναν εταίρο που συμμερίζεται την αποστολή και την προσήλωσή μας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ιχθυοτροφών μας. Έχουν αναπτύξει ένα κλιμακούμενο μοντέλο, ώστε η μύγα μαύρος στρατιώτης να είναι σε θέση να καλύπτει το διατροφικό προφίλ και το αειφορικό προφίλ που απαιτούμε τόσο εμείς όσο και ο κλάδος» αναφέρει ο Fernando Norambuena, Διευθυντής Προμηθειών του Ομίλου BioMar σε παγκόσμιο επίπεδο, για τις καινοτόμες πρώτες ύλες

Μέσα από σχολαστικές επιλογές στην προμήθεια των πρώτων υλών, κι έχοντας μέσα σε 12 χρόνια σημαντικά αποτελέσματα και επιτεύγματα σε επίπεδο Ε&Α, καθώς και σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο, η λύση της Agronurtis αναδεικνύει ένα σταθερό, υψηλής ποιότητας προϊόν με υψηλές επιδόσεις αειφορίας που αποδεικνύονται μετά από μια αξιόπιστη αξιολόγηση κύκλου ζωής. Η Agronurtis δημιούργησε μια προσεγγιστική λύση, η οποία εμφορείται από ένα σαφές όραμα μετάβασης, από μια νέα πηγή πρωτεΐνης σε ένα συστατικό κυκλικής οικονομίας, και έχει αντίκτυπο σε κλίμακα σχετική με τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

«Για να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή του στις ιχθυοτροφές, το εντομάλευρο πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει υψηλή διατροφική αξία και να συμβάλλει στην καλή ανάπτυξη και υγεία ψαριών και γαρίδων. Το καινοτόμο προϊόν μας, διαθέτει σπουδαίο διατροφικό προφίλ, απολύτως συμβατό με τις ανάγκες της υδατοκαλλιέργειας. Στην Agronurtis, συνεργαζόμαστε στενά με την BioMar για να δημιουργήσουμε το ιδανικό προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις φιλόδοξες παραμέτρους αειφορίας της εταιρείας» λέει ο Chris Haacke, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Agronutris.

«Δεδομένου ότι οι παραγωγοί καινοτόμων πρώτων υλών συνεχίζουν να εξελίσσουν την γκάμα των προϊόντων τους, διαβλέπουμε περισσότερες ανάλογες συνεργασίες του Ομίλου BioMar»

- Fernando Norambuena

«Ένα πραγματικά βιώσιμο εντομάλευρο θα πρέπει να είναι αποκομμένο από την ανθρώπινη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να τροφοδοτείται από ένα υπόστρωμα που βασίζεται σε υπολείμματα τροφίμων και υποπροϊόντα. Με την Agronutris, οραματιζόμαστε ένα βιώσιμο, κλιμακούμενο μοντέλο για την παραγωγή αλεύρων από τη μύγα μαύρος στρατιώτης, το οποίο θα μπορούσε να αναδείξει αυτό το προϊόν σε μία καλή διατροφική πηγή για την υδατοκαλλιέργεια» εξηγεί ο Vidar Gundersen, διευθυντής αειφορίας του Ομίλου BioMar.

Υπάρχει μια ισχυρή στρατηγική ευθυγράμμιση ανάμεσα στην αποστολή της Agronurtis για την παροχή εναλλακτικών λύσεων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στον Όμιλο BioMar, ο οποίος έχει θέσει την αειφορία στον πυρήνα της στρατηγικής του για το μέλλον, με στόχο αφενός το 50% των συστατικών να προέρχονται από την κυκλική και αποκαταστατική οικονομία και αφετέρου τη μείωση κατά 1/3 του αποτυπώματος άνθρακα των τροφών του μέχρι το 2030.