Assist Gill styrker de tre barrierene

­


1. Styrker gjellene mot AGD

Assist Gill bidrar til å styrke gjellene mot amøbegjellesykdom (AGD), og gjør fisken mer motstandsdyktig mot AGD-smitte.

Forsøk med Assist Gill har vist at fisken utvikler mindre gjelleskade ved AGD. Man så også færre amøber på gjellene.

2. Styrker immunforsvaret

Håndtering og stress utfordrer fiskehelsen og setter immunforsvaret på prøve. Stress bidrar blant annet til raskere forbruk av antioksidanter. Ved å øke antioksidantkapasiteten beskyttes celler og vev mot skade og fisken får ekstra støtte i utfordrende perioder.

Assist Gill er forsterket med viktige antioksidanter og styrker immunforsvaret. Et sterkere immunforsvar gjør fisken mer rustet til håndteringsprosesser og helseutfordringer.

3. Styrker slimlaget

Slimlaget beskytter huden, og er en viktig del av fiskens immunforsvar. Slimet utgjør en viktig barriere som en del av førstelinjeforsvaret mot patogene mikroorganismer og ytre påvirkning.

Forsøk har vist at vi får mer slim når vi fôrer fisken med Assist Gill, i tillegg ser vi at nivået av antibakterielle komponenter øker.

Slimlaget kan slites av ved håndtering og stress, derfor ønsker vi å styrke slimlaget ekstra i utfordrende perioder gjennom fôring med Assist Gill.

Styrk de tre barrierer