BioMar Norge og Bio Feeder utvider samarbeidet

Kryssholm - Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr blir klart i 2021.

Med denne båtens toppmoderne hybridteknologi, fortsetter vi å ta en innovativ rolle i havbruksnæringen,” sier Tore Gunnar Wikdal, Supply Chain Director fra BioMar.

BioMar og Bio Feeder AS utvider sitt samarbeid, og er nå i gang med et spennende prosjekt om å utvikle en ny og innovativ hybridbåt. Dette er den første båten i Norge som tar i bruk batteridrift ved fôrleveranser. Skipet vil seile for BioMar i høysesong, og skal etter planen starte med å frakte fôr fra sommeren 2021.

Kryssholm blir en av markedets største fôrbåter med kapasitet på over 3000 tonn. Skipet eies og opereres av Bio Feeder.

”Vi gleder oss veldig til å oppgradere Kryssholm. Dette er et svært spennende prosjekt, og vi er glade for å samarbeide videre med BioMar på dette,” sier Nils Tore Øpstad Melingen i Bio Feeder.

Kryssholm vil bli markedets største fôrbåt med lengde på hele 89,9 meter og bredde på 13,6 meter. Kryssholm inneholder en kombinasjon av diesel og hybridbatteri som både gir støyfri DP-levering og lavt energiforbruk ved levering.

“Under DP lossing vil skipet bruke batteri og hjelpemotorer. På denne måten reduserer vi både utslipp og forbruk via å bruke hybridløsning under lossing,” fortsetter Nils Tore Øpstad Melingen.

Skipet har også fått innvilget støtte til ombygning fra Næringslivets NOx-fond, også kalt NOx-fondet. Dette medfører at Kryssholm har et system for rensing av avgass fra motorene. NOx-fondet arbeider med å redusere utslipp i næringssektoren for å oppfylle Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen. NOx-fondet ble stiftet i 2008.