Klekkeri

Vårt klekkeriutvalg inkluderer premium- og standardprogrammer for larver/etter avvenning og barnehagestadier for å passe målene og protokollene til klekkerioppdrettere. Utvalget fullføres med våre høykvalitetsfôr for avlsfisk, både for vedlikeholds- og modningsperioder, og en berikelsesdiett for rur og Artemia.