Settefisk

Gode investeringer i ferskvannsfasen gir stor og livskraftig smolt, det beste utgangspunktet for god helse, overlevelse og vekst etter utsett.

BioMar har gjennom lang erfaring utviklet yngel- og vekstfôr spesielt tilpasset utfordringer i alle faser av fiskens liv ved ulike former for settefiskproduksjon.

I utviklingen av settefiskfôr styrer vi mot den beste fysiske kvaliteten, med råvarer av ypperste kvalitet og målrettet bruk av biofunksjonelle komponenter.

BioMars ekstruderingsteknologi gir en vannstabil og porøs mini-pellet med unik teknisk kvalitet og ideell synkehastighet. Dette legger grunnlaget for et godt karmiljø, som igjen gir god fiskevelferd og en problemfri produksjon. Rask vekst med en kvalitetssmolt som sluttprodukt er essensielt for å optimalisere driften.