Overgangsfôr

Vårt sortiment for overføring bidrar til vellykket overføring når fisk går fra ferskvann til sjø. Nøye utvalgte funksjonelle komponenter i våre akvakulturfor overføring støtter fiskenes immunforsvar og barrierer, og sikrer optimale avlinger i klekkeriet og en mer robust og motstandsdyktig smolt etter frigjøring.