Intro Plus MT top performance starter fish feed

INTROPlus MT

Đối tượng nuôi

Giai đoạn

Phân loại​

Thượng hạng

Đặc Điểm Sản Phẩm

Đó là nền tảng của nuôi trồng thủy sản thành công, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu và hỗ trợ mà cá con cần phải phát triển mạnh trong giai đoạn cá con quan trọng. Thức ăn đặc biệt này được thiết kế để đáp ứng những thách thức độc đáo của giai đoạn tăng trưởng sớm này, đảm bảo rằng cá con xuất hiện mạnh mẽ và kiên cường, sẵn sàng đối mặt với sự khắc nghiệt của nuôi trồng thủy sản.

  • Mức độ cân bằng của protein, năng lượng và giảm chất béo thúc đẩy tăng trưởng tối ưu.

  • Các chế phẩm sinh học Bactocell® giảm thiểu biến dạng.

  • Nấm men chức năng B-Wyse ™ thúc đẩy quản lý căng thẳng.

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm