LARVIVAProWean

Đối tượng nuôi

Nhãn hàng

Giai đoạn

Trại giống​

Phân loại​

Ấu trùngHậu ấu trùng/tập ăn

Đặc Điểm Sản Phẩm

Thức ăn hạt ép đùn cho giải đoạn cá ấu trùng và cá giống. Là sản phẩm dinh dưỡng giàu đạm chất lượng cao, giàu béo và hạn chế carbohydrates ở mức thấp nhất.

  • Công thức được xây dựng dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cá ở giai đoạn đầu đời.

  • Độ dẫn dụ và độ tiêu hóa cao.

  • Được bổ sung Bactocell® & B-WYSE™.

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm