SmartCare Control HP feed for Shrimp

SmartCareControl HP

Đối tượng nuôi

Nhãn hàng

Giai đoạn

Phân loại​

Health

Đặc Điểm Sản Phẩm

Thức ăn chức năng giúp tăng cường bảo vệ tôm trước EHP và bệnh thứ cấp.

  • Tăng cường sức chống chịu của đàn tôm trước ảnh hưởng của EHP và bệnh thứ cấp.

  • Hỗ trợ tăng trưởng và độ sung mãn của đàn tôm trước ảnh hưởng của mầm bệnh.

  • Cải thiện tối đa hệ số FCR.

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm