Graduate Programme

Trong chương trình sau đại học BioMar, bạn sẽ kết hợp một công việc đầy thách thức với một chương trình phát triển toàn diện. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh sự phát triển của bạn thông qua một phương pháp học tập bao gồm đào tạo phòng học, học tập xã hội và các bài tập tại chỗ.

Kế hoạch phát triển của bạn sẽ bao gồm:

  • Công việc thực tế đang đẩy nhanh sự phát triển chuyên nghiệp của bạn

  • Mentor cấp cao được chọn để phù hợp với hồ sơ của bạn

  • Quản lý trực tiếp cam kết hướng dẫn và huấn luyện bạn, giúp nhanh chóng tiến triển sự nghiệp của bạn

  • Các hội thảo và lớp học chuyên sâu toàn cầu cùng với các tân cử nhân từ khắp nơi trên thế giới

  • Học từ đồng nghiệp trong cộng đồng tân cử nhân toàn cầu

Sự Phát Triển Của Bạn

Chương trình sau đại học của chúng tôi là chương trình bổ sung 12 tháng cho vị trí đầu vào. Bạn sẽ làm việc trên các công việc hàng ngày ở vị trí của mình, trong khi tiếp xúc với các cơ hội phát triển phù hợp với hồ sơ và sở thích của bạn. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho bất cứ ai muốn tham gia một môi trường làm việc nhanh và thú vị, đồng thời tăng tốc phát triển chuyên nghiệp và cá nhân.

Vị trí đầu vào của bạn có thể là vĩnh viễn hoặc ràng buộc thời gian. Sau chương trình 12 tháng, rất có thể bạn sẽ tiếp tục trong bộ phận nơi bạn được thuê, trừ khi bạn và người quản lý của bạn thấy phù hợp hơn với bạn trong một vị trí khác trong hoặc ngoài nước.

Kế hoạch phát triển của bạn sẽ bao gồm:

  • Các nhiệm vụ tại chỗ thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của bạn

  • Người cố vấn cấp cao được chọn để phù hợp với hồ sơ của bạn

  • Một người quản lý trực tiếp cam kết hướng dẫn và huấn luyện bạn, theo dõi nhanh sự nghiệp của bạn

  • Hội thảo và lớp học toàn cầu cùng với sinh viên tốt nghiệp từ khắp nơi trên thế giới

  • Học tập trong cộng đồng tốt nghiệp toàn cầu

Mục Đích Của Chúng Tôi

Chúng tôi mời bạn trở thành một phần của một công ty hoạt động có mục đích. Mục đích của BioMar bắt nguồn từ di sản và cam kết của chúng tôi đối với nuôi trồng thủy sản. Mục đích của chúng tôi là đoàn kết các nhân viên tại BioMar và lý do chúng tôi tham gia vào ngành này.
Chúng tôi cam kết đổi mới để nuôi trồng thủy sản toàn cầu hiệu quả và bền vững. Thông qua kiến thức tiên tiến và mối quan hệ hợp tác lâu dài với các bên liên quan, chúng tôi cố gắng phát triển và cung cấp các giải pháp thức ăn thực sự hiệu quả, bền vững và lành mạnh.
Khi tham gia chương trình sau đại học của chúng tôi, bạn sẽ trở thành một phần của thế hệ nhân viên tiếp theo, thách thức cách chúng tôi làm việc tại BioMar và trong ngành của chúng tôi. Chúng tôi rất vui được làm việc với ý tưởng và cảm hứng của bạn.

Cộng Đồng Của Chúng Tôi

Khi tốt nghiệp, bạn sẽ tham gia vào cộng đồng toàn cầu gồm những nhân viên BioMar tận tâm. Mặc dù bạn có thể là người duy nhất tốt nghiệp tại địa điểm của mình, nhưng bạn chắc chắn sẽ không đơn độc. Cả ở địa phương và trên toàn cầu, bạn sẽ được mời cộng tác với các chuyên gia cấp cao cũng như các nhân viên trẻ khác.
BioMar là một công ty với nhân viên có nguồn gốc rất đa dạng, bao gồm văn hóa, trình độ học vấn, nhóm tuổi và giới tính. Đây là một trong những trụ cột cho phép chúng tôi thúc đẩy đổi mới.
Là một phần của Chương trình sau đại học BioMar, chúng tôi đã thành lập một cộng đồng sau đại học toàn cầu, nơi bạn có thể đưa ra ý tưởng của mình, nhận trợ giúp để vượt qua thử thách và học cách làm việc trong môi trường đa văn hóa. Chúng tôi sẽ hợp tác với bạn với những sinh viên tốt nghiệp được chọn để bạn có được cơ hội học tập phù hợp.

Sự Hỗ Trợ Của Bạn

Tất cả các nhà quản lý hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đều cam kết thúc đẩy sự phát triển của nhân viên trẻ có khát vọng và tiềm năng học tập cao. Do đó, người quản lý của bạn sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển của bạn. Người quản lý của bạn sẽ giúp thiết kế kế hoạch phát triển của bạn và liên hệ với bạn thường xuyên để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng với nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của mình.
Hơn nữa, bạn sẽ được kết nối với một cố vấn cá nhân tận tâm ở cấp cao. Người cố vấn được chọn để bổ sung cho người quản lý của bạn về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm lãnh đạo. Người cố vấn của bạn sẽ thử thách và hỗ trợ bạn trong suốt thời gian của chương trình và giúp bạn thực hiện các bước tiếp theo trong sự nghiệp.
Ngoài ra, bạn sẽ có quyền tiếp cận với các chuyên gia và kiến thức của công ty về BioMar. Chúng tôi tin vào việc chia sẻ kiến thức, hợp tác và hợp tác lâu dài. Chúng tôi biết rằng đầu tư vào sự phát triển của bạn chính là đầu tư vào tương lai của BioMar.

Câu Hỏi Thường Gặp