Quyền Sở Hữu

"Kết quả được tạo ra bởi con người" đã trở thành một khẩu hiệu trong Schouw & Co. suốt hàng thập kỷ. Sự mở cửa và sẵn sàng thay đổi của các quản lý và nhân viên là nền tảng cho sự phát triển và tiến bộ của Schouw & Co. kể từ khi công ty được thành lập vào năm 1878."
BioMar thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Đan Mạch Schouw & Co. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Schouw & Co.

Ban Quản trị BioMar

 • Jens Bjerg Sørensen

  Jens Bjerg Sørensen

  Chủ Tịch

 • Jørgen Wisborg

  Jørgen Wisborg

  Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Anders Wilhjelm

  Anders Wilhjelm

  Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Asbjørn Reinkind

  Asbjørn Reinkind

  Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

 • Sẽ được thông báo

  Sẽ được thông báo

  Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nhóm Quản Lý BioMar

Tìm chúng tôi